Video


Alle video's van de Grubenländer Schupo-honden


Voorwoord

 

Hieronder een opsomming van en links naar video-opnamen van de Grubenländer Schupo-honden en hun nakomelingen. De meeste video's zijn van eigen hand (Linda of ondergetekende), soms ook van omstanders en in een enkel geval ter beschikking gesteld door derden, waarvoor dank.

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de opnamen, maar dit lukt niet altijd, hetzij door de positie, die de "filmer" op het veld moet innemen, hetzij door cineasten met beperkte aanleg en ervaring, dan wel door een storing in de apparatuur.

Toch denk ik, dat deze filmpjes voor iedereen leuk zijn om te zien en in ieder geval een objectief beeld geven van de kwaliteit van de honden en de stand van de africhting.

 

Hennie Rouw

1 januari 2011

Bijgewerkt 22 februari 2015