Verenigingen


Deze fokker adviseert nieuwe eigenaren van honden te gaan trainen bij de Rasvereniging VDH. Van daar uit kan men zich later altijd verder oriënteren. Vraag de rasvereniging naar een goede vereniging in uw woonomgeving. Dergelijke verenigingen noemt men Kringgroepen.

 

VDH

Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden

 

NBG

Nederlandse Bond voor Gebruikshonden

 

KNPV

Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging