Nieuws februari 2016


Training 2016/14 OG Uelsen

Vanavond de appèltraining met Ixy overgeslagen. Even rust.

 

Tijdens het pakwerk Ixy weer even terug gezet op de tafel. Even weer aandacht voor bijt- en loswerk en de drive van de hond. Een erg goede oefening, die werd afgesloten met een steloefening met beloning.

Even wat afwisseling voor Ixy in de complexe oefeningen naar het IPO.2 en verder.


Training 2016/13 OG Nordhorn 

Prettige en sfeervolle training met Ixy bij de OG Nordhorn.

 

Het appèl getraind via het volledige IPO.2-programma.

Ixy deed alle oefeningen naar mijn wensen. Alle oefeningen werden uitgevoerd en zo correct mogelijk getoond. Tussendoor beloond met een bal. Ixy houdt de lol er volledig in.

 

Tijdens het pakwerk deze keer niet getraind op het revieren van 4 maar op 6 verstekken.

Ixy moet op dit vreemde terrein met de lange lijn geholpen worden in de richting van het gewenste verstek. Dit vergt veel concentratie van de hond, terwijl er nog zoveel andere dingen te zien zijn op dat terrein. Ondanks dat liet ze zich nu al beter sturen.

Ik ga op deze wijze verder. Zo werken we al vooruit naar het IPO.3-programma.

Het aanblaffen in het vijfde verstek verliep prima, al beter dan de afgelopen keer, toen ze tegen de pakwerker ging opstaan. Tot slot van de revieroefening revierde Ixy nog een keer via verstek 5 naar 6.

Eén keer het uit het verstek roepen geoefend.

Daarna werd verder gegaan met de vlucht, waarna Ixy met de mouw werd beloond.

Deze trainingsdag werd afgesloten met een rugtransportoefening, zonder overval door de pakwerker, en daarna het zijtransport.

Dat was voldoende voor vandaag.

Afgesloten werd met een korte steloefening, waarna Ixy tevreden met de mouw van het veld ging.

Ixy tijdens de afoefening met afleiding.
Ixy tijdens de afoefening met afleiding.

Training 2016/12 OG Uelsen

Clubtraining in Uelsen met Ixy.

 

Het appel werd volgens IPO.2 uitstekend althans naar mijn zin uitgevoerd.

 

Tijdens het pakwerk werd begonnen met het revieren van vier verstekken gevolgd door aanblaffen. Ixy heeft op het eigen terrein geen ondersteuning meer nodig van de lange lijn. Ze reviert zeker en snel en gaat in de gewenste richting, ook al weet ze waar de pakwerker staat.

Het aanblaffen was gedreven en geconcentreerd.

Vervolgens trainde we een aantal keren het rug- en zijtransport. Dat verloopt ook voorspoedig.

Afgesloten met een paar stel- en bijtoefeningen.

Om de drive in de hond te laten en ervoor te zorgen, dat er geen verveling ontstaat trainen we het pakwerk de komende tijd in gedeelten en wijken we van het programma af.

 

Al met al een bevredigende trainingsavond.

 

Ook Igor is met André van der Veen goed op dreef tijdens het BH-appel en het pakwerk.

Hond en geleider ontwikkelen zich uitstekend.


Training 2016/11 OG Nordhorn 

Goede en gezellige training bij de OG Nordhorn. Daar wordt op 24 april 2016 eveneens een IPO-examen georganiseerd. Deze datum is vooralsnog reserve voor het geval dat Ixy tijdens het examen in Uelsen op 10 april door loopsheid zou zijn uitgevallen.

 

De appeltraining met Ixy verliet als gewend en gewenst.

 

Tijdens het pakwerk eerst het revieren van 6 verstekken geoefend. In verband met het enigszins vreemde terrein (Ixy was er eerder maar niet vaak, deed er ook het BH) nam ik de lange lijn weer ter hand om Ixy goed te kunnen sturen. Verder gebeurde het een en ander door een appèl te doen op de gehoorzaamheid van Ixy.

Dat ging redelijk en zal snel verbeteren.

Het aanblaffen - voor het eerst bij deze pakwerker - werd goed uitgevoerd, maar toch meende Ixy zich een aantal onwelvoeglijkheden te kunnen permitteren. Om die reden revierde ik haar nog een aantal keren naar het laatste verstek, waarbij ik haar aan haar verplichtingen herinnerde door haar te "blokkeren" met de lange lijn.

Het ging daarna uitstekend.

 

Verder werd getraind op de vlucht met lossen, waarna Ixy meteen de mouw als beloning kreeg. Daarna oefenden we het rugtransport en zijtransport, beide OK maar met controle door middel van de lijn.

 

Afgesloten werd met een tweetal stel- en bijtoefeningen, die uitstekend werden uitgevoerd, met tot slot de mouw, die mee mocht van het veld.

 

Een goede trainingsavond met de uitstekende, jonge pakwerker Robin Doorn, die in Nederland gecertificeerd is. Deze jongen kan er wat van! Mijn complimenten!


Training OG Uelsen 2016/10

Prima trainingsavond met Ixy.

Volledig IPO.2-appel naar wens.

Gedeelte Pakwerk voor IPO.2.

Revieren van 4 verstekken probleemloos.

Vlucht met overval en lossen. Daarna steloefening als beloning.

De komende trainingen aandacht voor de transportfases en het appèl.

 

Igor toonde zich prima vanavond.

Uitstekend BH-appèl.

Fraaie revier-, stel- en bijtfases tijdens het pakwerk. Prima aanblaffen.

Igor toont van nature uitmuntend hoog komen voor het inbijten, zowel bij de vlucht als tijdens het afstand stellen. Hij springt al een meter of drie voor de inbeet. De beet is daarbij constant vol en hard. Uitstekende bewaking.

Voorbeeldig!


Training OG Uelsen 2016/9

Clubtraining in Uelsen.

 

De appèltraining werd volgens het IPO.2-schema uitgevoerd. Alle oefeningen verliepen naar wens, waarbij de sta-oefening en het afliggen met afleiding nog moeten worden gestabiliseerd. Ixy 'verkruipt' een tweetal meters kort na het afleggen en ging de eerste keer bij het commando 'sta' zitten.

Overigens blijven we natuurlijk schaven om uiteindelijk zoveel mogelijk profijt van de trainingen te hebben op het examen.

 

Bij het pakwerk meteen gerevierd van verstek 3 naar 6. Ixy toonde de oefening probleemloos.

Aandacht besteed aan lang aanblaffen zonder uit het verstek roepen. Tot slot een aantal gehoorzaamheids- en bijtoefeningen getraind.

Dat ging goed.

 

Ik was weer erg tevreden met de vorderingen van mijn welwillende hondje.


Training OG Uelsen 2016/8

Pakwerktraining met Ixy.

Vandaag voor het eerst het hele IPO.2-programma gedraaid.

 

Eerst begonnen met revieren van de verstekken 3, 4 en 5. Uitstekend.

Daarna nog eens maar dan de verstekken 3, 4, 5 en 6.

Beloning door bijtoefening.

Tot slot nog een keer verstekken 5 en 6. Daar Ixy de tijd gegeven om aan te blaffen en vervolgens uit het verstek geroepen.

 

Hierna de vlucht en overval. Deze verliepen eveneens naar wens. Gevolgd door rugtransport met overval vanuit stand, daarna eerste zijtransport.

Tot slot het stellen op afstand, losoefening, laatste zijtransport.

Het ging allemaal naar wens, dus aan het eind een bijtoefening als beloning.

 

Een uitstekende training maar we zijn er nog niet.

Nu gaan we schaven om op 10 april goed voorbereid aan het examen te kunnen deelnemen.


Training OG Uelsen 2016/7

Prima trainingsavond bij de OG Uelsen.

Met Ixy het volledige IPO.2-appel gedraaid. Hier en daar moet nog worden bijgeschaafd, maar alle oefeningen werden uitgevoerd.

Tijdens het pakwerk de pakwerker meteen in verstek 6 laten plaats nemen.

Ixy revierde de vier verstekken volledig en snel.

Het aanblaffen verliep prima. Dit een paar keer herhaald. Deze keer niet uit het verstek geroepen.

Daarna de vlucht een tweetal keren uitgevoerd. Vlucht en overval uitstekend.

Daarna een aantal keren getraind op het rug- en zijtransport. Ook prima.

Afgesloten met een korte steloefening.

De volgende training gaat de pakwerker weer in verstek 5. Ik wil dan het hele programma in afdeling C gaan oefenen.

Ixy leert snel en toont zich voorbeeldig maar moet ook een groot gedeelte van alle oefeningen in B en C onaangelijnd gaan uitvoeren. Daar wil ik mee bezig.

Ik kwam deze keer zeer gemotiveerd van het veld.


Training OG Uelsen 2016/6

Volledige appèltraining voor IPO.2 met Ixy, die zeer bevredigend verliep.

De sta-oefening twee keer getraind en beide keren goed.

Alle oefeningen zitten er nu goed in.

Voldoende tijd om een en ander verder uit te bouwen tot het examen.

 

Revieroefeningen met Ixy via verstekken 3, 4 en 5. Verstek 4 moet nog vaster, maar gaat overigens goed. Ook met een opzwepende pakwerker gaat Ixy in de gewenste richting. Bij verstek 4 probeert ze soms nog te smokkelen door niet om maar net voor langs het verstek te lopen. Ixy toont een enorme drive en werklust.

 

Het stellen en aanblaffen was uitstekend. Ixy heeft nog de neiging in te bijten in het verstek, maar dat is binnenkort verleden tijd. We hebben nu veel tijd besteed aan het revieren en gaan nu het volledige programma uitbouwen.

 

Na het aanblaffen werd Ixy uit het verstek geroepen, een oefening, die we slechts zelden zullen uitvoeren, omdat het anders een negatief effect op de hond kan hebben (te vroeg uit het verstek komen, als het erop aan komt). Ixy kwam goed aan de voet.

 

Vanuit verstek 5 de vlucht en overval getraind, daarna een aantal keren het rugtransport. Het is natuurlijk nog in de beginfase, maar dat gaat ook goed. Tenslotte een keer zijtransport, wat door Ixy voorbeeldig werd uitgevoerd.

Afgesloten werd met een korte steloefening.

 

Ixy en ik gingen zeer tevreden van het terrein.

Een uitstekende en veelbelovende trainingsavond.

 

Igor liet zich met André van der Veen eveneens uitstekend zien en stal de show tijdens het pakwerk in verband met uitstekend aanblaffen en voortreffelijke stel- en bijtfases.


Video pakwerk Regina

Henk Feunekes stuurde een link naar de pakwerktraining van afgelopen weekend met

 

Regina vom Grubenländer Schupo

(*Ory vom Prinzenrain x *Orsa vom Grubenländer Schupo)

 

Petje af! Het ziet er al erg goed uit!


Training OG Uelsen 2016/5

Pakwerktraining bij de OG Uelsen.

 

Voortgegaan op de ingeslagen weg met Ixy.

 

Meteen begonnen met het revieren van 3 verstekken, 3, 4 en 5.

In eerste instantie gaf ik Ixy teveel vrijheid, omdat ik wilde uitproberen of ze verstek 4 nu al zou aannemen. Dat deed ze dus niet. Te vroeg nog.

De oefening herhaald.

Nu nam ze 3, 4 en 5 goed aan en werd beloond.

 

Vervolgens verstek 6 aan het revieren toegevoegd.

Ze nam dit uitstekend aan na revieren van 3, 4, 5 en 6 en blafte de pakwerker prima aan.

 

Op dat moment Ixy voor het eerst uit het verstek geroepen met behulp van de lange lijn, die aan de halsketting verbonden was. Geen inzet van verboden middelen!

Ixy moest even verwerken, dat ze het "hier"-commando nu kreeg, dus gaf ik het een tweede keer. Ze kwam daarna prima aan de voet.

 

Deze oefening nog een keer herhaald na revieren van twee verstekken.

Ze kwam nu op het eerste commando meteen snel terug en aan de voet.

 

Afgesloten werd met een korte steloefening, waarna Ixy als overwinnaar het veld mocht verlaten.

 

Dit was weer een belangrijke stap voorwaarts.

Ik ben erg tevreden.


Speuren 2016/03

Vandaag hebben Igor (met André van der Veen) en Ixy gespeurd op een erg rommelige, soms drassige akker bij behoorlijk winderig weer.

Igor deed behoorlijk zijn best met een nieuw speurtuig. Hij heeft meer dan voldoende aanleg.

Ixy werkte een volledig IPO.2-spoor uit met 3 voorwerpen in plaats van de verplichte 2. Het eerste voorwerp was haar onbekend, de laatste twee bekend.

Ixy speurde rustig en erg goed, ging ietwat te snel weg bij de aanzet en na het tweede voorwerp. Het eerste overliep ze. Rechte stukken en hoeken werden overtuigend genomen.

Ixy gaat nu vaker speuren dan in de laatste maanden.

Troostelozen aanblik van de oude maïsakker
Troostelozen aanblik van de oude maïsakker