Nieuws april 2016

Fietsafstanden

Gefietste kilometer met de Gazelle sinds 1 september 2015.
Gefietste kilometer met de Gazelle sinds 1 september 2015.

Zoals hierboven te zien heb ik, meest samen met Ixy, met de Gazelle vanaf 1 september 2015, 8 maanden tijd dus, in totaal 1475 kilometer gefietst.

 

Zoals hieronder te zien fietste ik in de eerste 4 maanden van 2016 in totaal 850 kilometer van de geplande 1820 (5 kilometer per dag gemiddeld) voor 2016.

Gefietste kilometers met de Gazelle in de eerste 4 maanden van 2016
Gefietste kilometers met de Gazelle in de eerste 4 maanden van 2016
meer lezen

Einde Ixy's loopsheid

Uitgaande van de eerste dag, 7 april 2016, zou Ixy's loopsheid duren tot ca 28 april, vandaag dus.

Bij controle zag ik, dat haar geslacht nog niet volledig geslonken is, wat erop zou kunnen duiden, dat de loopsheid nog niet volledig voorbij is.

Tijdens het examen van het afgelopen weekend werd door de keurmeester en andere ervaren hondenmensen gezegd, dat op de moment de loopsheid van Ixy nagenoeg voorbij was. Dat was ook de reden om Ixy niet als laatste te laten optreden maar gewoon samen met een reu, die IPO.1 wilde doen. Voor Ixy pakte het uiteindelijk niet goed uit.

Wat anderen niet weten en ik wel, is, dat de grootmoeder van Ixy, Kylie vom Spadener Holz, pas op de 21e dag van de loopsheid voor het eerst gedekt kon worden door Ignatz, wat uiteindelijk resulteerde in het O-nest vom Grubenländer Schupo.

Het is daarom nog helemaal niet uitgesloten, dat de loopsheid in werkelijkheid ietwat langer doorloopt.

De lezer zal denken: en wat heb ik aan die informatie?

Voor mij is echter een dergelijke analyse van groot belang voor (a) een dekking bij een volgend nest en (b) de inzet voor examens, die de afgelopen drie keren niet bijster goed heeft uitgepakt. Deze ervaringen kan ik dus weer gebruiken op momenten in de toekomst.


Voortgang training Ixy

Omdat Ixy de afgelopen maand behoorlijk is belast (twee examens tijdens loopsheid en de voorbereiding daarvoor tijdens trainingen), krijgt ze van mij nu een korte pauze op het vlak van clubtrainingen.

Met het speuren wil ik binnenkort doorgaan. Ik zal haar daarbij gaan omzetten van akker naar weide. Dat is nieuw voor haar, dus het zal mogelijk even duren voordat ze de stabiliteit op dat vlak krijgt, zoals we dat gewend zijn tijdens het speuren op akker.

Op de kringgroep ben ik samen speuren niet gewend. Dat is vaak niet gebruikelijk bij verenigingen in Duitsland, tenzij op afspraak.

Bij de OG Nordhorn is men voornemens dat wekelijks op de zondagmorgen te gaan doen.

Daarbij sluit ik mij voorlopig maar eens aan.

 

In 2016 komt voor mij de africhting van Ixy op de eerste plaats. We waren heel dicht bij de IPO.3 het afgelopen weekend, maar ook dit examen-tijdens-loopsheid was geen succes. Ze stond nog minder goed in de hand dan tijdens de vorige examens (IPO.1 en IPO.2), waarbij we nog konden slagen. Helaas moest Ixy gisteren worden gediskwalificeerd tijdens afdeling C (pakwerk) omdat ze bij het betreden van het trainingsveld van het begin af aan niet in de hand stond en uitbrak. De welwillende keurmeester trof hierbij geen enkele blaam.

Het resultaat was natuurlijk: niet geslaagd met speuren en appèl al in de zak...

Dat gaan we de volgende keer dus niet nog eens doen.

 

Het volgende IPO-examen in Uelsen vindt plaats op 6 november 2016.

In Nordhorn overweegt men nog een tussentijds examen te plannen.

 

Het eventuele nest met Ixy zal daardoor niet eerder kunnen plaatsvinden dan in januari-februari 2017 (periode van mogelijke loopsheid, waarbinnen de dekdatum valt).

 

Kijk hier voor de doelen voor 2016.


Ixy gediskwalificeerd op IPO.3-examen Nordhorn

Vandaag hebben Ixy en ik deelgenomen aan het IPO-examen in Nordhorn met de bedoeling daar het IPO.3-certificaat te behalen,

Dat lukte helaas niet, omdat Ixy door haar loopsheid niet in de hand stond van de geleider en daardoor werd gediskwalificeerd. Ze struikelde op een oefening, die er al weken uitstekend in zat, maar die ze besloot vandaag te weigeren, zoals ze dat de afgelopen trainingen al had aangegeven. Dit begon dat al met het betreden van het veld voor het pakwerk.

Daarna nam ze slechts één verstek aan en begon overigens te zwemmen.

De keurmeester had geen andere keus dan ons te diskwalificeren in C (afd. pakwerk) vanwege "ungehorsam".

 

Tijdens het speuren werd mij al duidelijk, dat "het weer zo'n dag zou worden".

Het IPO.1- en IPO.2-examen werden ook afgelegd tijdens de loopsheid van Ixy. Tijdens die examens stond ze ook slecht in de hand maar toch beter dan vandaag.

Nu begon ze het speuren al op een ongeconcentreerde manier. Ze heeft mij tijdens het speuren eigenlijk nooit in de steek gelaten; ze loopt het spoor altijd tot aan het eind uit.

Onderweg begon ik daar echter aan te twijfelen deze keer.

De slordigheden vonden plaats op enkele van de rechte stukken. De hoeken werden wel zeer geconcentreerd genomen en de voorwerpen prima verwezen.

Ik was blij met de 82 punten, die de keurmeester mij toekende.

 

Het appèl was nog veel moeizamer. Er ging van alles mis. Ze stond daar al niet in de hand en nam een loopje met mij. Uiteindelijk kende de keurmeester, Heinz Stets, mij 70 punten toe. Een welwillend gebaar maar ik mezelf die punten niet gegeven.

 

De punten werden door de diskwalificatie uit de lijst verwijderd.

 

Het is jammer, maar zulke dingen gebeurden nu eenmaal ook.

Het is overigens de eerste keer, dat ik een diskwalificatie van één van mijn honden meemaak sinds begin 1980.

 

Volgende keer beter, eerst maar eens even een periode van rust.


Extra training 2016/34 OG Nordhorn

Een extra pakwerktraining in Nordhorn met de pakwerker aldaar.

Inzet was mijn eventuele deelname aan het IPO.3-examen van morgen met Ixy en de gerezen problemen met het revieren van 6 verstekken.

Deze oefening is de laatste weken uitstekend uitgevoerd totdat Ixy begin deze week toch wat begon te haperen. Ze nam de eerste twee verstekken niet meer aan en was totaal niet meer volgzaam.

Natuurlijk speelt nog steeds aanwezige loopsheid daarin een rol.

Vanavond een paar extra trainingsmomenten op dat vlak ingevoegd.

Daar werd het beter van, maar het bereikte niet het niveau van circa een week geleden.

Ik besloot uiteindelijk het risico maar te nemen en mij definitief voor het examen aan te melden.

Ik ben er niet gerust op, maar je moet soms een gokje nemen.


Loopsheid Ixy

De loopsheid van Ixy, die eindigt op 28 april, is gevorderd tot na de dekrijpe periode. Dat was naar schatting ongeveer afgelopen donderdag.

Het was mooi om vanmorgen te zien, dat buurthond "Benny Unbekannt" voor het eerst niet meer stalkend achter Ixy aanliep.

Daar zijn we dus ook weer van verlost. Een goede ontwikkeling.


Training 2016/33 OG Nordhorn

Clubtraining bij de OG Nordhorn met de nog steeds loopse Ixy.

 

Appèl.

 

Alle oefeningen werden goed uitgevoerd. Ook lijkt ze nu inmiddels gewend te zijn aan het zware IPO.3-apporteerblok. Wel is ze soms afgeleid, wat een gevolg zal zijn van de loopsheid maar soms ook in de hond zit: blijmoedig van geest en "wat is het allemaal leuk". Onder alle omstandigheden blijft Ixy een opgewekte hond. Soms iets te opgewekt.

 

Pakwerk.

 

Dat verliep eveneens naar wens. Jammer is, dat ze nu ineens moeite om heeft het eerste en tweede verstek meteen aan te nemen tijdens het revieren van de vereiste 6 verstekken.

Daaraan moeten we in de toekomst nog aandacht besteden.

 

Al met al was ik erg tevreden over Ixy's inzet.


Speuren 2016/19

Het einde van de maand april nadert. Nu kan er nog op akkers gespeurd worden, maar dat wordt binnen korte tijd anders.

Dus hebben we vandaag van de gelegenheid gebruikt gemaakt om nog eens te speuren met Ixy, die dat bij voortduring stabiel doet.

Ixy werkte een groot IPO.3-spoor met 4 hoeken en 3 voorwerpen geconcentreerd, gedreven en voortvarend uit. De rechte stukken en hoeken werd overtuigend genomen, de drie voorwerpen snel en duidelijk verwezen. Het was een zeer goede tot uitmuntende speuroefening met als kritiekpunt het enigszins scheef liggen bij de voorwerpen. Dat laten we maar zo.


Training 2016/32 OG Nordhorn

Training in Nordhorn. Met appèl en pakwerk als laatste aan de beurt in verband met de loopsheid van Ixy. Dat gebeurt alle 5 trainingen in Nordhorn.

 

Het volledige IPO.3-appèl met Ixy uitgevoerd.

Dat verliep naar wens. Ze heeft de neiging nu tijdens de zitoefening te blijven staan. Verder moet ze nog wat wennen aan het zware IPO.3-apporteerblok, dat ze soms laat vallen. Beide punten verdienen aandacht, net zoals de gebruikelijke bijschaafpunten.

 

Het volledige IPO.3-pakwerk uitgevoerd, regelmatig aangevuld met extra bijt- en bewakingsfases. Deze verlopen nu goed maar hebben als bijkomstigheid, dat het lossen moeizamer gaat. Dat komt door de bevordering van de drive van Ixy.

Het revieren van 6 verstekken werd moeizaam opgestart. Ik moest haar even tot de orde roepen. De oorzaak lag mijns inziens in het feit, dat er slechts 5 minuten tussen appel en pakwerk zaten, omdat de pakwerker naar huis moest.

Daarna werkte Ixy zoals gewenst. Alle oefeningen verliepen zoals verwacht. Bij het uit het verstek roepen had ik meer moeite en moest het commando luider en doordringender zijn. Ook dat is het gevolg van de verhoogde drive van Ixy.

 

Ixy zat vandaar in de "dekrijpe dagen" van de loopsheid.

Ondanks dat kon ik zeer tevreden zijn over het gedrag van Ixy.


Speuren 2016/18

Deze ochtend voor Ixy een groot IPO.3-spoor uitgelegd met drie voorwerpen. Exact volgens examenreglement dus.

Omstandigheden: koud maar droog, sterke wind dwars over het spoor. Akker vochtig door regen van de afgelopen dagen. Ideaal dus.

 

Ixy werkte het spoor overtuigend en voortvarend en met veel concentratie uit.

De rechte stukken en hoeken werden zeker en overtuigend genomen. Op één hoek sneed Ixy twee pas af, waarschijnlijk ten gevolge van de strakke wind. De voorwerpen werden snel en zeker verwezen. Een enkele keer lag Ixy daarbij wat scheef, niet iets om nu nog te wijzigen.

 

Igor van André van der Veen kreeg een L voorgeschoteld met twee voorwerpen.

Hij werkte het spoor goed uit, kreeg hulp bij de voorwerpen. Het spoor moet ietwat geconcentreerder worden uitgewerkt. De prestatie van vandaag was prima te noemen.

Een volgende keer krijgt Igor een spoor met minimaal twee hoeken. Hij is daar aan toe.


Training 2016/31 OG Nordhorn

Vandaag een rommelige training bij de OG Nordhorn.

We hadden met een paar man afgesproken te gaan speuren, waarbij er één niet kwam opdagen. Toen was het te laat, want de pakwerker moest om 12.15 uur weg.

Dat betekende weer, dat ik mijn appel met Ixy niet op het normale moment kon doen en met pakwerk genoegen moest nemen.

 

Pakwerk.

 

Deze keer het volledige programma afgewerkt om te zien, of de trainingen van de laatste twee trainingsdagen effect hadden gehad.

Dat bleek zo te zijn. Van het begin tot het eind was Ixy gedreven met haar werk bezig. Alle oefeningen werden goed uitgevoerd. Bijt-, los- en bewakingsfases waren naar wens. Door het verhogen van de inwerking op de natuurlijke agressie bij Ixy waren de losfases moeizamer dan normaal. Er was echter steeds niet meer dan één commando over.

Ik was er tevreden mee.

 

Appèl.

 

Na het pakwerk nog een IPO.3-programma appel gedraaid. Omdat het kort na het pakwerk gebeurde, was toch duidelijk, dat Ixy vermoeider was dan anders. Toch voerde ze de oefeningen goed uit, behoudens een enkele, die normaal wel goed ging.

Het was een goede test, maar het is goed, dat we daarna niet nog eens gingen speuren, wat aanvankelijk was geopperd.

 

Door de rommeligheid was het vandaag minder leuk dan normaal, maar zo gaat dat soms.

Training 2016/30 OG Nordhorn

Prettige en gezellige training in Nordhorn.

 

Met Ixy het volledige IPO.3-appèl gedaan. Ondanks dat haar loopsheid merkbaar was, voerde Ixy alle oefeningen goed uit. Af-met-afleiding nog wat onrustig, maar er was beveiliging met een derde man aan de lange lijn, die niet hoefde op te treden.

Ik was er erg tevreden over.

 

Het pakwerk verliep eveneens goed. Ixy heeft meteen uitstekende reacties op de prikkels, die haar worden toegevoegd. Haar natuurlijk agressie is weer op het normale niveau. Het lossen wordt moeizamer naarmate de inwerking van de pakwerker toeneemt; de bewaking wordt echter tegelijkertijd veel beter.

Op deze wijze heb ik de juiste inwerking gekozen, die door en in overleg met de pakwerker uitstekend wordt uitgevoerd.

Aankomende zondag wordt het tijdens de afgelopen twee trainingen geleerde verder in praktijk gebracht. Ik ga dan met Ixy het volledige IPO.3-pakwerk trainen. Hieruit volgt mogelijk verdere input voor volgende trainingen.

De twee door-de-weekse trainingen worden weer besteed aan extra inwerking, bevordering en verdere verbetering van de los- en bewakingsfases en de drang naar de pakwerker.

De zondag daarop opnieuw het volledige programma.

Ben benieuwd hoe zich dit gaat verhouden tot Ixy's gedrag tijdens de verschillende fases van haar loopsheid.

Onder de toeschouwers ook actieve kynologen ;-)
Onder de toeschouwers ook actieve kynologen ;-)

Training 2016/29 OG Nordhorn

In Nordhorn voor het eerst getraind volgens IPO.3.

Tijdens het appel geoefend:

zit-oefening

af-oefening uit looppas

sta-oefening uit looppas

welke meteen uitstekend door Ixy werden uitgevoerd.

De af-met-afleiding werd getraind met een derde man met een lange lijn om Ixy te corrigeren, mocht ze weer in het hoofd krijgen op te gaan staan en haar eigen ding te doen, zoals ze op het laatste examen liet zien.

Tijdens het pakwerk de nadruk gelegd op drive, natuurlijke agressie, steloefeningen, lossen en bewaken. Dit lukte uitstekend: meer agressie, meer spel, slechter lossen maar beter bewaken.

Zo gaan we voorlopig eens even door.

Ondanks dat ik tijdens het pakwerk doorweekt raakte door een stortbui, kwam ik toch uiterst tevreden van het veld.


Speuren 2016/17

Tijdens zonnig, windstil en inmiddels redelijk warm weer met Ixy een groot IPO.3-spoor uitgewerkt, dat ik zelf had gelegd: dus 4 hoeken, 3 voorwerpen.

Ixy werkte het spoor geconcentreerd en voortvarend uit.
De rechte stukken en hoeken werd uitstekend en overtuigend genomen, de voorwerpen prima verwezen. Een uitstekende oefening.

Hier en daar oriënteerde ze zich op enkele windsporen, maar ze zette het speurwerk vervolgens zelfstandig voort.


Vervolgtraject trainen Ixy

Nu Ixy inmiddels het IPO.1- en IPO.2-certificaat heeft behaald, ga ik bekijken hoe we nu verder zullen gaan.

Aanvankelijk had ik het voornemen om op 24 april het IPO.3-examen met haar te doen, maar gezien de negatieve ervaringen tijdens de laatste twee examens, die beide werden afgelegd tijdens loopsheid van Ixy en Ixy op 24 april in de nadagen van de laatste loopsheid zit, vraag ik me af of dit een verstandig besluit zou zijn.

Deze vraag zal mij de komende dagen bezig houden.

Dit kan ook gevolgen hebben voor de planning van een nest met Ixy.

De africhting gaat voorlopig even voor, daarna de keuring en daarna het nest.


Ontspanning voor Ixy

Na de enerverende en ongekend lang durende examendag was het vandaag tijd voor ontspanning voor Ixy en mij. Voorafgaand aan een aantal lichte tuinwerkzaamheden voor mij begonnen we de dag met een fietsronde met spel voor Ixy.

Hieronder een foto van Ixy tijdens het nuttigen van een versnapering in de dagelijkse pauzr nij het fietsen. Ixy geniet er zichtbaar van.

Ixy tijdens het nuttigen van een versnapering in de pauze van de fietsronde
Ixy tijdens het nuttigen van een versnapering in de pauze van de fietsronde

Ixy geslaagd voor IPO.2

Ik ben vandaag in Uelsen met Ixy geslaagd voor het IPO.2. Haar tweede IPO-examen en het tweede tijdens een loopsheid. De eerste keer ging het niet zonder slag of stoot en ook deze keer ging het maar net goed. Vanaf nu zo mogelijk geen examen meer tijdens een loopsheid van Ixy.

Ondanks dat de punten negatief beïnvloed werden, althans tijdens appel en pakwerk, door die loopsheid, ben ik toch niet ontevreden met het behaalde resultaat.

 

Speuren.

Een nieuwe akker voor het speuren. Rustig zonnig en halfzonnig weer, geen wind. Ideale omstandigheden dus.

Ixy begon voortvarend aan het spoor. Ze nam de aanzet goed en werkte het eerste gedeelte van de eerste "poot" van het spoor uitstekend uit. Daarna moest ze zich enkele keren oriënteren en nam vervolgens de eerste hoek overtuigend. Het eerste voorwerp werd overtuigend verwezen, waarbij Ixy ietwat scheef lag.

De tweede hoek overliep ze heel verrassend; dat was nog niet eerder gebeurd.

Ik had maar één mogelijkheid en dat was blijven staan en wachten tot ze zelfstandig terugkeerde op het spoor. Dat deed ze ook. De hoek was echter weg qua te behalen punten.

Toen ze het spoor weer volgde, kon ik haar slechts met een "braaf" belonen.

Ze vervolgde het spoor prima en verwees ook het laatste voorwerp overtuigend.

Ixy is voor mij duidelijk een hond, die zeer goede speurprestaties leveren kan. Dat was vandaag bijna gelukt.

Resultaat 88 punten/goed. Toch niet gek, gezien het feit, dat er niet één keer met de sporenlegger kon worden getraind. Bij veel verenigingen in Duitsland wordt, anders dan meestal in Nederland, niet of nauwelijks in verenigingsverband dus samen gespeurd en dat is toch jammer.

 

Omdat Ixy loops was moest ik wachten tot het eind, dus tot alle deelnemende honden appèl en pakwerk achter zich hadden en dus helemaal klaar waren.

Ik heb dat vaker meegemaakt met meerdere honden. Het is nooit leuk om te moeten wachten. Het is eerder vervelend, omdat de toeschouwers ook minder gemotiveerd zijn dan eerder op de dag.

Het was in dit geval toch wel een enorm groot examen met 3 BH-honden en 8 IPO-honden. Dat betekende, dat Ixy en ik om circa 11.00 uur speurden, ook als laatste en op het laatste spoor, dat ver van de openbare weg lag, wat ook niet gunstig is. D

Daarna moesten wachten tot iedereen met alle onderdelen van het examen geweest was en dat was vandaag rond 17.00 uur (appèl) en 17.15 uur (pakwerk). Ik had Ixy in de tussenliggende 6 uren naar huis gebracht, want anders zou ze helemaal zijn doorgedraaid.

Ik heb het moeten wachten in een periode van 6 uren toch wel als extra zwaar ervaren.

 

Appèl.

Van het begin af aan werd duidelijk, dat Ixy tijdens het appèl weer nauwelijks in de hand stond en zich een aantal onwenselijke vrijheden veroorloofde. Toch werden de meeste oefeningen wel redelijk goed maar soms slordig uitgevoerd.

Mis ging het tijdens het apporteren over de haag, toen ze bij terugkeer naar de keurmeester liep, die naast de haag stond (waarvoor dank). Ik kon alleen maar het commando herhalen, waarna ze het blok bracht. Helaas kwam ze terug langs in plaats van over de haag.

Dat heeft ze de laatste maanden al niet meer laten zien en is gezien de omstandigheden toch wat teleurstellend. En dan druk ik me zacht uit.

Het tweede grote probleem was de af-met-afleiding. Ik bespeurde de laatste tijd al onrust bij Ixy bij deze oefening, maar deze keer stond ze ook nog op om even lekker te snuffelen.

Kortom, ik had tijdens alle oefeningen kromme tenen.

Resultaat 78 punten/voldoende. Van een niet loopse Ixy had ik meer verwacht.

Datzelfde gold voor het

 

Pakwerk.

Ze revierde de 4 verstekken uitstekend (beloond met de keurmeester met uitmuntend), daarna ging het allengs minder. Ze deed alle oefeningen maar toonde weinig enthousiasme en gedrevenheid, weinig en soms teveel volgzaamheid. Soms waren bewakings- en bijtfases minder dan normaal, het lossen was steeds goed, de bewaking soms minder.

Ook tijdens de twee keer zijtransport ontbrak vandaag de drive,

erg teleurstellend, want ik had meer verwacht,

Resultaat 78 punten/voldoende, TSB uitgesproken.

 

Totaalresultaat 244 punten/goed.

 

We moeten tijdens een volgend examen proberen dit bij voorkeur niet met een loopse hond te doen, Een hond is dan toch anders en dan is ook iedere teef weer anders.

Dat is niet voor iedere hond gelijk. Ixy is het type, dat minder geconcentreerd gaat werken, nauwelijks in de hand staat en graag eigen dingen wil doen.

 

Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk, dat Ixy is geslaagd voor het IPO.2.

En daar ben ik trots op.

Foto's

meer lezen

Igor vom Haus Ehrlich geslaagd voor BH

Tijdens het IPO-examen in Uelsen is André van der Veen voor het BH geslaagd met zijn:

 

Igor vom Haus Ehrlich

(*Nick vom Grubenländer Schupo x *Orkana vom Grubenländer Schupo)

 

André, van harte gefeliciteerd, ook met de hondengeleider-licentie, waarvoor je eveneens bent geslaagd!


Speuren 2016/16

Laatste speuroefening voor het examen.

Ik legde tijdens motregen en harde wind een ruim IPO.2-spoor uit voor Ixy met drie hoeken, vier rechte stukken en drie voorwerpen.

Ixy trok zich van de slechte omstandigheden en haar loopsheid niets aan en liet een geweldige speuroefening zien. Rechte stukken en hoeken werden geconcentreerd genomen, de drie voorwerpen snel en overtuigend verwezen.

Ik was er erg tevreden over.


Ixy loops, 3 dagen voor examen

Wat ik hoopte dat deze keer niet zou gebeuren, gebeurde toch.

Ixy is loops geworden, 3 dagen voor het examen komende zondag.

Dit is een nadeel en kan gevolgen hebben, in ieder geval voor de punten. Het belangrijkst is natuurlijk het slagen.

Na de ervaringen tijdens het IPO.1-examen had ik me voorgenomen niet meer deel te nemen aan een examen tijdens een loopsheid van Ixy.

Ik ga er nu maar even hoopvol van uit, dat Ixy en ik het voordeel hebben van het examen op eigen terrein. We doen dus wel mee aan het examen. We zullen het zondag zien.


Training 2016/28 OG Uelsen

Laatste training voor het examen aankomende zondag.

Geen appeloefeningen meer gedaan met Ixy.

Wel nog een gedeelte pakwerk als test van Ixy in verband met een mogelijk naderende loopsheid. Voor het vorige examen stond ze - wel op vreemd terrein - totaal niet meer in mijn hand twee dagen voordat ze loops en dat was twee dagen voor het examen eind 2015.

Ik liet Ixy vier verstekken revieren en stellen en aanblaffen. Ze liet zich goed leiden, dus dat was een prima teken. Daarna nog een oefening rugtransport met overval en lossen/bewaken. Ook dat verliep naar wens.

We hebben het hierbij gelaten.

Mijn enige zorg is nog, dat Ixy alsnog loops wordt voor het examen ondanks dat andere hondengeleiders, ervaren of onervaren, mij voorhielden, dat ze nu niet loops meer zou worden tijdens het examen. Ik heb helaas andere ervaringen, maar ben dan ook altijd zeer nauwkeurig in het bijhouden van de begindata van de loopsheden van mijn honden en nu ook met Ixy.

We zullen zien.


Speuren 2016/15

Toen ik vanmorgen bij de akker kwam, waarop ik de laatste twee keren met Ixy had gespeurd, zag ik, dat het groene gewas inmiddels uit de grond was gekomen. Verboden gebied dus.

Daarom reed ik vervolgens naar een landbouwer/veehouder bij Wilsum, op wiens akkers ik eind vorig jaar ook had gespeurd met de vraag of ik de akker tegenover zijn boerderij enige tijd zou mogen gebruiken, omdat ik dacht, dat deze nog niet was ingezaaid.

De man ging er mee akkoord. De akker wordt niet eerder ingezaaid dan na eind april.

Ik ben dus de komende maand gered.

Ik legde voor Ixy in de regen een groot IPO.2-spoor uit, drie rechte stukken, twee hoeken, 3 voorwerpen. De akker was op de meeste plekken redelijk droog maar hier en daar wat drassig.

Ixy werkte het gehele spoor voortvarend, gedreven en geconcentreerd uit.

De rechte stukken en hoeken werden overtuigend genomen. De voorwerpen werden snel en correct verwezen. De start van Ixy bij de aanzet en na de voorwerpen is inmiddels rustig, het gevolg van snel een paar stukjes worst na de nieuwe start.

Het speuren moet normaal gesproken geen probleem zijn tijdens het examen van aankomende zondag. Ixy speurt immers altijd. Je weet het nooit... Ik zie die oefening echter met vertrouwen tegemoet.

meer lezen

Training 2016/27 OG Uelsen

Tijdens een extra ingelaste training in Uelsen liet Ixy een prima stukje appèl zien. De oefeningen werden prima uitgevoerd. De onrust tijdens de af-met-afleiding was wat minder maar blijft een aandachtspunt.

Het pakwerk begon met het revieren van 4 verstekken, die Ixy gedreven nam.

Het stellen en aanblaffen werden uitstekend uitgevoerd. Uit het verstek roepen zonder lijn was al heel goed. Ik zal kritiek krijgen van de keurmeester over de wijze, waarop ik de command's 'hier' en 'voet' geef. Dat is voor mij niet belangrijk.

Vlucht met lossen en bewaking en de daaropvolgende overval met lossen en bewaking verliepen prima.

Daarna het rugtransport met volledig los volgende Ixy verliep voorbeeldig; Ixy stond volledig in de hand. De overval gebeurde vanuit stand en werd eveneens prima en gedreven uitgevoerd.

Het daaropvolgende zijtransport was uitstekend.

Daarna los volgen naar het eind van het veld, waarna het stellen op afstand werd uitgevoerd, eveneens voorbeeldig, ook tijdens het lossen met een daarop volgende bewaking.

Het pakwerk werd hier verder afgebroken en Ixy kreeg de mouw als beloning.

Een uitstekende, motiverende trainingsmiddag, waarbij Ixy zich van alle kanten uitstekend liet zien.

Het duurt nog een paar dagen tot het examen en ik hoop van harte, dat Ixy daarvoor niet loops wordt. Dan wordt het verhaal namelijk heel anders.


Training 2016/26 OG Nordhorn

Zonnige, gezellige training bij de OG Nordhorn.

 

Ixy voerde het appèl grotendeels naar wens uit. De zitoefening werd een paar keer herhaald, omdat ze het commando de eerste keer niet goed aannam en bleef staan. Verder is ze nog steeds onrustig bij de af-met-afleiding. In het algemeen ben ik echter tevreden.

 

Het pakwerk begonnen met het revieren van zes verstekken. Dit gaat steeds beter en is eigenlijk klaar. Bij verstek nummer 4 gaf ik het commando duidelijker en langgerekter, waardoor ze gehoorzaamde en de neiging om rechtstreeks naar verstek 6 te gaan kon onderdrukken.

Stellen en aanblaffen prima, moest iets eerder beginnen met blaffen.

Deze keer niet uit het verstek geroepen.

De vlucht werd prima verijdeld, het loscommando meteen opgevolgd.

De overval werd goed gepareerd, gevolgd door goed lossen en bewaken.

Het rugtransport verliep uitstekend, gevolgd door een overval uit stand, voor het eerst naar de hond toe.

Het eerste zijtransport werd uitstekend uitgevoerd.

Stellen op afstand was uitstekend, lossen en bewaken eveneens.

Laatste zijtransport met beloning uitstekend.

Op verschillende momenten tijdens het programma sprong de pakwerker weg als de hond maar een fractie van een seconde niet oplette.

 

We gingen weer met een goed gevoel naar huis terug.


Speuren 2016/14

Voor Ixy een IPO.2-spoor gelegd met twee hoeken en drie voorwerpen.

Weersomstandigheden ideaal. Zonnig, geen wind, geen regen, wel warmer, wat nieuw was voor Ixy vandaag na de winterse periode.

Hier en daar, op dagelijks wisselende plaatsen, wat worst op het spoor met een restmaaltijd aan het eind, na het derde voorwerp.

Ixy werkte het spoor geconcentreerd en voortvarend uit. Ze speurde met diepe neus, oriënteerde zich een enkele keer zijdelings maar bleef doorgaan.

De lange rechte stukken en de hoeken werd overtuigend uitgewerkt, de drie voorwerpen snel en juist verwezen.

Een uitstekende prestatie.