Nieuwe regels puppybezoek bij de fokker vanaf het S-nest (voorjaar 2014)

Puppybezoek, aanbetaling en koopcontract vanaf S-nest.

Ter voorkoming van besmetting van de jonge pups door ongewenste virussen, zal de  bezoekregeling en de koopcontractondertekening enigszins wijzigen vanaf het S-nest, naar  verwachting in het najaar van 2014.

De pups krijgen hun eerste enting op de leeftijd van 5 weken (parvo). Voordien worden er geen bezoekers meer toegelaten.


Uitzondering wordt gemaakt voor degenen, die een bestelling geplaatst hebben.


Het eerste bezoek vindt dan plaats rond de leeftijd van 3-4 weken.

Als de aspirant-koper dan besluit een pup te nemen, verwachten wij dan de aanbetaling op het aankoopbedrag. Het bedrag van de aanbetaling is dan 100,00.

Niet voldoen van de aanbetaling levert geen zekerheid, dat de pup eigendom wordt van de aspirant-eigenaar en kan verschuiving naar een lagere plaats of zelfs verwijdering van de reserveringslijst tot gevolg hebben. Dit laatste in het geval, dat een volgende koper wel de zekerheid van de aanbetaling biedt.

Het "puppyknuffelen" kan dan echter nog niet plaats vinden in verband met het risico van parvo bij de pups.


De keuze van de pups wordt gemaakt op de leeftijd van 6 weken. De naam van de gekozen pup dient dan ook te worden gegeven.

Omdat de parvo-enting dan achter de rug is, is aanraken van de pups normaal mogelijk.


Rond de leeftijd van 8 weken kunnen de pups worden opgehaald en het restbedrag worden betaald. Tegelijkertijd wordt dan het koopcontract opgemaakt, dat tevens geldt als bewijs van betaling.


Het totaal aantal bezoeken per pup wordt daar automatisch op twee bepaald. Een extra bezoek tussendoor is bij wijze van uitzondering in overleg mogelijk.Hennie Rouw

11 november 2014


Uitleg van de nieuwe regels.

 

Tot en met het R-nest werden geïnteresseerden en aspirant-kopers voor de pups rond de leeftijd van een week of 3-4 bij de pups toegelaten. Op dat moment waren de pups nog niet beschermd door enige vorm van enting. Dat brengt altijd risico's met zich, maar we zorgden dan voor enkele maatregelen ter bescherming.

 

Tijdens de aanwezigheid van deze pups overkwam ons, dat een tweede teef, die dragend leek te zijn, gezien haar gedrag dat dan altijd zo is, op de leeftijd van 4 weken na de dekking ander gedrag vertoonde en bij de ultrascan door de dierenarts toch niet dragend bleek te zijn. Tevens hadden twee andere honden, die in dezelfde ruimte verbleven, tegelijkertijd een klein virusje onder de leden.

 

Gelukkig bleef moeder en pups dit bespaard. Tegelijkertijd hoorden wij echter via een andere fokker, dat zijn pups na het eerste pupbezoek voor de eerste enting aan een virus waren gestorven.

 

Dit kan allemaal een kwestie zijn van toeval zijn en, zoals gezegd, hadden onze pups en de moederhond geen problemen. Toch hebben wij hierna besloten in de toekomst dergelijke risico's niet meer te nemen.

 

Onze pups worden op de leeftijd van 5 weken alvast geënt op parvo. Kort voor het verhuizen naar de nieuwe eigenaar krijgen ze dan nog een extra enting, de eerste puppyenting tegen meer ziekten. De nieuwe eigenaar hoeft dan alleen nog de 12-weken-enting voor zijn of haar pup te verzorgen. Dat geldt eveneens voor een wormkuur op de leeftijd van 10 en 12 weken. Van ons hebben de pups om de twee weken een wormkuur gehad.

 

We vertrouwen erop dat kopers van volgende nesten begrip hebben voor deze nieuwe regels.