A-nest vom Grubenländer Schupo

Faroek van de Broekse Hoeve x Asti von der Nienborger Burg


Geboren 26 april 1982

(Faroek van de Broekse Hoeve - UV - "a" fast normal x
*Asti von der Nienborger Burg - VH1 - Kkl. 2 - ZB: ZG - "a" fast normal)

VZH UV - "a" fast normal


Andor vom Grubenländer Schupo (R)

Aneika vom Grubenländer Schupo (H)

VH3 IP3 VZH - Kkl. 2 - ZB: ZG - "a" fast normal


VH1 SpH - "a" fast normal

Wodan vom Grubenländer Schupo (R)
UV - "a" noch zugelassen

Stamboom A-nest
Stamboom A-nest

Dit was het eerste nest van de kennel. Uit pure nieuwsgierigheid fokte ik een nest met twee eigen honden. Ik was van de kwaliteit van beide honden overtuigd en deed met dit nest veel ervaring op. De nakomelingen stamden uit de in die tijd geldende schoonheidslijnen (Quanto-Canto-Mutz-Marko). De eigenaren van de honden waren er zeer tevreden mee. Toch waren de resultaten van dit nest en het eveneens uit schoonheidslijnen stammende C-nest uiteindelijk zeer belangrijk voor het fokbeleid van de jaren daarna. Dat beleid richtte zich grotendeels op ouderdieren uit werkhondlijnen. Tot en met het H-nest was er sprake van "combinatiefok" (vader uit werkhond- en moeder uit schoonheidslijnen). Vanaf het I-nest werd gekozen voor uitsluitend werkhondlijnen.

Naar B-nest
Naar B-nest