Garantiebepalingen per 4 juli 2011


Gebaseerd op onze bestaande Garantie sinds 1982


Als u een pup koopt bij de kennel "vom Grubenländer Schupo"
Ontvangt u een koopcontract von onze kennel. Dat is een eigen, duidelijk opgesteld koopcontract, geldig vanaf het Q-nest vom Grubenländer Schupo.
Ontvangt u een officiële Duitse stamboom.
Hebt u onder voorwaarden garantie.

Waaruit bestaat die garantie?
Garantie op de heupen (HD 1, 2 of 3), bij röntgenen onmiddellijk na de leeftijd van één jaar
Garantie op goede ellebogen (ED a, b of c).
Garantie in het geval van overige gebreken van de hond, die het leven van de hond ernstig belemmeren of onmogelijk maken.

Vereisten om in aanmerking te komen voor garantie
De eigenaar van de pup houdt zich aan de richtlijnen van de fokker
U bent de eerste eigenaar van de pup
 De garantie geldt voor de eerste koper
In geval van een ernstig probleem neemt u vooraf contact op met de fokker
De fokker houdt zich het recht voor een tweede onderzoek te laten verrichten (second opinion) en wijst daartoe een dierenarts aan
In het algemeen willen wij niet worden geconfronteerd met het feit, dat men de hond al heeft laten inslapen, voordat wij als fokkers daarin zijn gekend!! 
Is het voor de hond beter, dat de dierenarts de hond laat inslapen, dan dient een ondertekende verklaring van de betreffende dierenarts met het identificatienummer van de hond aan de fokker te worden getoond. Uit dit schrijven dient duidelijk te blijken, wat de doodsoorzaak van de hond was of om welke reden men de hond toch onmiddellijk moest laten inslapen!!

Hoe wordt de garantie verleend?
Wij gaan in principe uit van vergoeding van de hond in geval van gebleken erfelijke gebreken, waardoor de hond geen "hondwaardig bestaan" meer zal hebben. U krijgt dan een nieuwe hond uit een volgend nest van hetzelfde geslacht als de hond, die u kocht, tenzij niet voorradig, dan kan het een pup zijn met een ander geslacht.
Er wordt geen geld terug gegeven.

De eigenaar van de hond dient zich dan wel aan de eisen van "normaal op laten groeien van de hond in het eerste levensjaar", die de fokker elders op deze pagina heeft gesteld, te houden. Dat betekent eigenlijk, dat de koper de jonge hond tegen zichzelf dient te beschermen. Dat houdt in, dat de jonge hond meestal aan de lijn gehouden moet worden tijdens contact met andere honden. Dus niet laten ravotten, overdreven springen en ga zo maar door. Niet laten ravotten, niet mee aan de fiets voor de leeftijd van één jaar.
Tijdens het spel met andere honden kan de jonge hond zich ernstig en blijvend blesseren.
Als er duidelijk sprake is geweest van onoordeelkundig gebruik van de hond in het eerste jaar, dan voelt de fokker zich daarvoor niet langer verantwoordelijk en aansprakelijk.

We gaan met de garantie verder dan de eisen van het koopcontract van de rasverenigingen, als die er al zijn, en hebben daarom ons eigen koopcontract opgesteld.
Er zijn echter grenzen. Al te vaak werden wij geconfronteerd met het eerder genoemde "onoordeelkundig gebruik", of een eigenaar, die van mening is, dat hij gelijk heeft en de fokker niet. Ook als de fokker hem vooraf gewaarschuwd heeft.
De fokker heeft altijd en ook daarbij het belang van de gezondheid van de door hem gefokte hond voor ogen.
Een fokker hoeft niet te "bloeden" voor de fouten van anderen, waardoor de hond niet meer kan functioneren.
Lees daarom vooral de brochure, die wij altijd bij de nesten afgeven. Zie het maar als een gebruiksaanwijzing. 

Richtlijnen van de fokker
De fokker eist, dat de eigenaar van de nieuwe pup zich aan de volgende zaken houdt:

- De pup wordt tegen zichzelf en de omgeving beschermd
- De pup wordt behandeld zoals dat betaamt: geen voortdurend spel met andere honden, geen overmatige inspanning, geen te lange wandelingen en dergelijke
- Springen van de jonge hond wordt zo veel mogelijk voorkomen
- De jonge hond niet voortdurend achter de bal aan laten lopen, of de bal niet te ver wegwerpen
- Voor een jaar de pup niet laten traplopen
- Voor een jaar de hond niet aan de fiets meenemen
- Ervaren "hondenmensen" weten zelf wel, wat hier bedoeld wordt

Geen garantie
De fokker verleent geen garantie als de eigenaar van de pup zich niet aan de bovengestelde eisen, richtlijnen en afspraken houdt en in geval van:
 
1. Alle vormen van onoordeelkundig gebruik van de hond, schade of letsel ten gevolge hebbend.
 
2. De hond dient onmiddellijk na de leeftijd van één jaar te worden geröntgend. Laat men de hond - om wat voor reden dan ook - pas röntgenen op (bijvoorbeeld) 3 jarige leeftijd, dan is de fokker niet langer gehouden garantie te verlenen.
 
3. Heeft men de hond laten röntgenen zonder de foto's te laten opsturen en is men van mening, dat de hond goed is volgens de dierenarts, dan kan men later niet nog eens reclameren.
 
Advies.
Raadpleeg altijd de fokker in geval van problemen met uw hond.

Aangezien wij sinds 2006 in Duitsland woonachtig zijn, geven wij niet meer het VDH-koopcontract. Dat laatste contract biedt minder garantie dan wij u in werkelijkheid verlenen.

In plaats daarvan maken wij met de koper een eigen contract, waarin alle voorwaarden zijn opgenomen.

In het door ons opgemaakte koopcontract staan alle bepalingen nog eens duidelijk vermeld.

Bekijk dat hier.

 

Voorzichtigheid geboden met jonge honden.

 

Klik HIER.

 


Gewijzigd 24 januari 2016