HD-Onderzoek


Ervaringen met HD-onderzoek in binnen- en buitenland.

 

Informatie welke wij ontvingen naar aanleiding van HD-onderzoeken van de honden vanaf ons J-nest en de ervaringen van de verschillende hondeneigenaren, leidden ertoe, dat wij besloten hierover het één en ander in uw richting duidelijk te maken. Doe er uw voordeel mee.

Zelf gaan wij voor dergelijk onderzoek altijd naar een vast en betrouwbaar (kundig) adres in Duitsland. Het voordeel van het röntgenen in Duitsland is, dat je hond ook wordt opgenomen in het Zuchtwert-programma "SV Genetics", waardoor er een duidelijk schatting is van de fokwaarde op het gebied van de heupen. Er kunnen schattingen worden gemaakt over de kansen op HD in combinatie met de fokpartner. De ED-onderzoeksuitslag is nog niet als waarde of getal vastgelegd of verwerkt.

Wij vatten onze ervaringen op het vlak van HD-onderzoek als volgt samen:

Laat de röntgenopname bij een erkende maar tevens goede dierenarts maken. Er zijn dierenartsen bij, die gewoon niet beschikken over voldoende kennis en ervaring.
Vraag gerust naar de kosten. Er zijn kennelijk geen prijsafspraken gemaakt.
Informeer in uw omgeving, bijvoorbeeld op uw vereniging, waar men meestal naar toe gaat en waarom.

Tot op heden telde een Nederlandse röntgenopname niet mee in de waardering van de Duitse HD-Zuchtwert. Men ging dan van de puppywaarde uit (gemiddelde van de waarde van vader en moeder). Hetzelfde geldt voor de nieuwe waardering volgens de internationale normen, te weten HD A, B en C).

Wat ons nog wel van het hart moet, is, dat het schandalig is, hoe sommige dierenartsen hun klanten financieel een poot uitdraaien. We hebben deze kennis landelijk verspreid. Het oorspronkelijke artikel heeft in 2003 in "De Duitse Herdershond" van de VDH gestaan.

De kosten voor het HD-onderzoek in Duitsland zijn op dit moment als in het schema hieronder.

Soort Onderzoek
Kosten Dierenarts
Kosten SV
Totale Kosten
HD-Röntgenopname

 
€ 35,00

 
ED-Röntgenopname

 
€ 35,00

 
Rug (nog niet officieel)

 

 

 
DNA-wetenschap-bloedafname

 
€ 59,00

 
Totale kosten Duitsland **)
€ 150,00
€ 129,00
€ 279,00
Soort Onderzoek 
Kosten dierenarts 
Kosten Raad v. Beheer 
Totale kosten 
Totale kosten Nederland *)
€ 212,00 tot 280,00 
Heupen ca € 45,00
Ellebogen ca € 55,00
€ 312-380,00

*) Dit zijn de kosten, als de röntgenopname zijn gemaakt in Nederland (Rashofkliniek) en ter beoordeling opgestuurd naar Duitsland.

**) Dierenartskosten bij een mij bekende, uitstekende dierenarts. De meesten vragen meer, soms het tweevoudige en soms zelfs het drievoudige.

Wat momenteel de kosten zijn, als alles in Nederland gebeurt, is mij niet bekend. Van een kennis hoorde ik onlangs, dat haar dierenarts ook rond de € 150,00 berekent en ze de resultaten naar de SV stuurt. Dat is dan gelijk aan onze kosten.
De kosten voor de SV zijn inmiddels verhoogd. Bovendien komen er vanaf 1 januari 2010 extra kosten bij voor het afnemen van bloed voor wetenschappelijke doeleinden.

Let op: de zogenaamde "Bankspesen", die vermeld worden op de rekeningen van de SV, behoeven niet te worden betaald, als u met creditcard betaalt via het betalingssysteem op de SV-Website.

 

Wilsum 3 december 2012
Hennie Rouw

Gewijzigd 25 oktober 2013

 

PS

De SV verlangt bij het afröntgenen bloedafname voor wetenschappelijke doeleinden. De fokker heeft de pups al bloed af laten nemen voor DNA, dat dan meteen per pup opgeslagen of gelagert is.

Het onderzoeken van het DNA ofwel prüfen gebeurt niet meer antomatisch maar pas na het opsturen van een zogenaamde Gocard samen met de originele stamboom naar de SV.

Wilt u uw hond voor de fok inzetten, dan is het raadzaam om dat te doen.

Tijdens het röntgenen in Duitsland blijft bloedafname voor de wetenschap verplicht.

Velen vergissen zich hierin en krijgen de stamboom na het HD/ED-onderzoek niet terug tot ze de bloedafname alsnog gedaan hebben.