Conditie van de hond

Het is bekend, dat de conditie van de trainende hond goed op peil moet zijn. Zo moet een hond na de training ook de gelegenheid krijgen "af te trainen", dus niet meteen vanuit de aanhangwagen de kennel in en dergelijke.

Nu met Ixy zo uitgebreid getraind wordt voor IPO.1 en IPO.2/3 wordt er veel van de conditie van de hond gevraagd. Immers, revieroefeningen worden steeds langer en vaker getraind, de acties zijn snel en explosief.

Om die reden neem ik Ixy zo mogelijk dagelijks mee aan de fiets.

Tegelijkertijd kan de hond dan getraind worden op het gangwerk (in verband met clubmatch of fokgeschiktheidskeuring). De hond mag dan alleen maar draven en niet galopperen.

De hond wordt er "vaster" van.

Ixy vom Haus Ehrlich - Pauze tijdens een zeer geliefde bezigheid.
Ixy vom Haus Ehrlich - Pauze tijdens een zeer geliefde bezigheid.