Speuren 2015/29

Aangezien mijn "eigen" speurterreinen (de akkers waarvoor ik al toestemming heb) nog steeds vol staan met maïs en dergelijke, heb ik vanmorgen de eigenaar van een net braakliggende akker gevraagd of ik deze akker voor mijn doeleinden mocht gebruiken. Dit was geen enkel probleem; volgende week komt er nieuwe aanplant in, waardoor ik deze week vaker kan oefenen met Ixy.


Tot medio april 2015 had ik uitgebreid met Ixy gespeurd en dat ging uitstekend. Daar het examen dit jaar al op 11 oktober plaatsvindt, is het toch zaak om zo snel mogelijk verder te trainen en gebruik te maken van de weinige mogelijkheden, die we tot dan hebben.


Ik legde een normaal IPO.1/2-spoor uit met twee (en één extra aan het eind) hoeken en drie voorwerpen (2 zijn vereist). De akker was zacht maar wel enigszins rommelig. Dat leidde ertoe, dat de - buitengewoon - gedreven Ixy voor het eerste voorwerp een tweetal keren stukken maïs verwees, wat als "vals verwijzen" moet worden gezien. Daarna werd het speuren rustiger en bleek Ixy uitstekend bij de les te zijn. De rechte stukken en hoeken werden overtuigend genomen en de voorwerpen voorbeeldig verwezen.

Beloning: voerstukjes op het spoor en de restmaaltijd na het laatste voorwerp.


Voor deze eerste keer na de "vakantie" was ik erg tevreden.

Ixy's speurveld van vandaag.
Ixy's speurveld van vandaag.